Ons onderwijs

Wij zijn een Protestant Christelijke basisschool, die sinds 1931 bestaat. We hebben een mooie, ruime school, die centraal in de wijk is gelegen en heel goed bereikbaar is voor inwoners van Wierden. We hebben een prachtig plein met veel speel- en bewegingsruimte.
 
‘Het Laar’ betekent ‘een open plek in het bos’. De school is de open plek in deze bomenwijk. In het schoollogo ziet u de bladeren die samen deze ronde open plek vormen. De bladeren zijn open en transparant, gelijk aan onze benadering naar elkaar.
 
Het Laar is:  

Visie en missie

Basisschool het Laar is een fijne, kleinschalige, christelijke basisschool voor kinderen vanaf 4 jaar. Wij zijn een school waar onze kinderen, leerkrachten en ouders met respect omgaan met zichzelf, de ander en de omgeving. Hierdoor creëren wij een veilig pedagogisch klimaat en zien wij dat onze kinderen een maximale ontplooiingskans krijgen. Wij geloven dat de kinderen leren voor het leven wanneer zij de kennis, vaardigheden en talenten zelf ontdekken. Wij begeleiden de kinderen in dit proces, zodat zij straks zelfbewust de wereld in kunnen stappen. We doen dit alles door een open houding aan te nemen, we denken in kansen en mogelijkheden.
 

Onze slogan                                             
Een open plek voor kinderen waar ruimte is om te groeien!

 
Onze kernwaarden zijn:  
Het Laar is een protestants-christelijke school. Vanuit onze christelijke levensovertuiging willen we kinderen bijbrengen dat omgaan met je medemens en het milieu een opdracht met zich meebrengt. Zorg en respect voor elkaar, voor de leefwereld om je heen, hebben te maken met het besef dat de wereld ons “in bruikleen” is gegeven. Eigen ontplooiing kan alleen mogelijk zijn als je voldoende respect en zorg voor je naaste voelt.
 
De school is in ontwikkeling richting ‘onderzoekend leren’, waarbij we uitgaan van de slogan: ‘Ontdek je talenten’.
 
Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers en daarbij de christelijke identiteit respecteren.