Ouderraad


Wat doen ze:

Op het Laar hebben we een heel actieve ouderraad, die bij verschillende activiteiten voor uw kind klaar staat. Naast de hulp die ze bieden bij allerlei schoolactiviteiten, organiseert de ouderraad jaarlijks zelf activiteiten en probeert ouders enthousiast te maken voor de school.
Tijdens de jaarlijkse ouderavond worden er, indien nodig, verkiezingen gehouden.
De procedure ligt vast in het huishoudelijk reglement van de ouderraad.

De financiële bijdrage: 

Voor deze activiteiten heeft de ouderraad geld nodig, bijvoorbeeld voor het St. Nicolaasfeest, kerstfeest, paasfeest, schoolfeest en natuurlijk het schoolreisje. Vaak zijn er bovendien bedragen nodig voor de aanschaf van diverse schoolmaterialen die buiten het budget van de onderwijsvergoedingen vallen.
De door de ouderraad gevraagde geldelijke bijdrage is dan ook bestemd voor het bekostigen van bovengenoemde activiteiten en de aanschaf van lesmateriaal. Hoe het geld precies wordt besteed kunt u zien op het financieel jaaroverzicht dat op de jaarvergadering van de ouderraad gepresenteerd wordt.
De ouderbijdrage voor het 1e t/m 3e kind : €45 ,- per kind.
Voor het 4e kind en meer : € 34,- per kind.
Komt het kind na 1 januari op school dan is de bijdrage voor uw kind € 22,-  .