Groep 2
Marieke Maassen van den Brink, Romy Hoogezand

Informatiebrief groep 1 en 2 http://hetlaarwierden.nl/syndeo_data/media/image008.png

Schooljaar 2018 – 2019

 

Welke leerkracht staat voor de groep?
 

Dag:

Tijd:

Leerkracht:

 

Maandag

8.30-14.30

Romy en Mariëlle

 

Dinsdag

8.30-14.30

Romy en Mariëlle

 

Woensdag

8.30-12.30

Marieke en Mariëlle

 

Donderdag

8.30-14.30

Marieke en Romy

 

Vrijdag

8.30-12.30

Marieke en Romy

 


 

Wat doen wij?

Op ons mooie kleuterplein werken wij iedere drie weken aan een nieuw thema. De activiteiten binnen de thema’s zijn zo opgebouwd dat in een schooljaar alle leerlijnen aan bod komen.

Het betreft de volgende leerlijnen:

  • rekenen

  • taal-lezen

  • sociaal-emotionele ontwikkeling

  • bewegingsonderwijs

  • beeldende vorming

  • muziek

  • drama

  • voorbereidend schrijven

  • wereldoriëntatie en burgerschap

  • engels

 

Deze leerlijnen zijn uitgewerkt en aan elke activiteit bijvoorbeeld taalles in de kring of vouwwerkje zit een doel gekoppeld.  Wij observeren de leerlingen en hun ontwikkeling wat betreft de leerlijnen. Deze observaties worden met u besproken tijdens de 10- minuten gesprekken.

 

Agenda
In beide groepen ligt een agenda. Hierin kunt u bijzonderheden schrijven. Het kan zijn dat uw kind door iemand anders wordt opgehaald, of naar de bso gaat. Ook kunt u hier de verjaardagen inschrijven zodat er een tekening gemaakt kan worden voor de jarige.

 

De schooldag
De kinderen mogen in de groep gebracht worden vanaf 8.20 uur. Tijdens de inloop mogen de kinderen kiezen via het digikeuzebord of heeft de leerkracht dit al voor hen gedaan.

Om 8.30 begint de leerkracht met de kleine kring, de ouders nemen dan afscheid van hun kind. De zuivel voor de lunch mag in de bak verzameld worden. De leerkracht zet dit in de koelkast.

 

De dagen verlopen volgens een vast rooster.

 

8.45 - 9.10

Kring (bijbelse vertelling, zingen, bidden. Introductie nieuw thema, werkjes, kringgesprek)

9.10-10.00

Spelen/werken. De leerlingen spelen/werken in beide groepen (de tussendeur is heel fijn)

10.00-10.15

Kring. Les  taal- of rekenles, digibordles

10.15-10.35

Fruit eten

10.35-11.20

Buiten spelen of gymnastiek

11.20-11.55

Werken met ontwikkelingsmateriaal

11.55-12.15

Lunch

12.15-13.00

Buiten spelen

13.00-13.20

Kring. Les  taal- of rekenles, digibordles

13.20-14.15

Spelen en werken

14.15-14.30

Grote kring: evalueren speel- en werkles, complimenten uitdelen

 

Afsluiting thema

Na drie weken aan een thema gewerkt te hebben willen we dit afsluiten door het themalied aan u te laten horen. Dit zal meestal op vrijdag aan het eind van de ochtend plaatsvinden. U krijgt hiervoor een uitnodiging.

 

Maandviering
Een keer per jaar hebben de groepen 1 en 2 een maandviering. Hier mogen alle ouders van de kleuters komen kijken. De datum van de maandviering staat in de schoolkalender.

 

Verjaardag
De dag dat je jarig bent moet natuurlijk groots gevierd worden! Op school besteden we hier natuurlijk ook aandacht aan. De jarige wordt toegezongen door de kinderen van beide kleutergroepen. Aan u de keus om ook beide groepen te trakteren of in de enkele groep.

Trakteren graag in overleg met de leerkracht wat betreft het tijdstip.

Wij zouden het fijn vinden als de uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje niet uitgedeeld worden in de klas. Kinderen die geen uitnodiging ontvangen kunnen zich hierdoor buitengesloten voelen.

 

Andere jarigen in de familie
Voor papa, mama, opa en oma mag een kleurplaat of eigen tekening gemaakt worden op school. In de klas ligt een agenda wilt u daarin de verjaardag schrijven zodat we er rekening mee kunnen houden in het programma.

 

Vragen aan de leerkracht
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben en dit met de leerkracht willen bespreken dan graag na schooltijd. Heel dringende zaken kunnen bij binnenkomst kort besproken worden. Ook kunt u altijd mailen met de leerkracht. Wij willen graag bij het binnenkomen van de kinderen alle aandacht voor hen hebben.

 

Instroom
Leerlingen die instromen mogen 5 dagdelen voor de vierde verjaardag komen kijken in de groep. Dit zal ongeveer een maand voor de vierde verjaardag starten. De kijkmomenten betreffen een dagdeel en worden in overleg gepland.

 

10 minuten gesprek
Drie keer per jaar zijn er 10 minuten gesprekken gepland.  Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsgesprek. Voor dit gesprek krijgt u per mail een lijst waarin u informatie over uw kind kunt opschrijven.

Uitnodigingen voor de gesprekken worden per mail gestuurd.
 

Website/facebook/prikbord
Op de website van Het Laar leest u informatie over de school, www.hetlaarwierden.nl.
Op Facebook leest u de laatste nieuwtjes die dagelijks op school gebeuren, ook kunt u hier foto’s of filmpjes zien van de activiteiten in de klas. Als u niet wilt dat uw kind op facebook komt dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht.
Via het prikbord ontvangt u informatie die belangrijk is om te weten.  

 

Bewegingsonderwijs
Als het weer het toelaat spelen we buiten. Klimmen, rennen, spelen met zand en groot materiaal zijn belangrijk voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Ook leren ze buiten samen spelen en voor jezelf opkomen (sociaal-emotionele ontwikkeling). Op deze momenten kan de leerkracht goed observeren op deze leerlijnen.

We gymmen ook regelmatig in het speellokaal. De kinderen gymmen in hun ondergoed en dragen gymschoenen. De gymschoenen graag met klittenband of instappers zodat de kinderen zelf hun schoenen aan en uit kunnen trekken. De schoenen graag voorzien van naam. De gymschoenen blijven in een grote bak op school.

 

Geld voor anderen
Iedere week verzamelen wij schoolbreed het geld voor anderen. De bestemming van het geld wordt in het prikbord vermeld. Het is de gewoonte om het geld op maandag mee te nemen maar een andere dag mag ook. Het spaarpotje staat in de groep.

 

Kanjertraining en B64all

Wij hebben schoolbreed gekozen voor kanjertraining en B64all. De gedragsverwachtingen worden besproken en geoefend met de kinderen. We willen de kinderen leren bewust te worden van eigen gedrag en handelen.  Iedere week wordt er een ‘Kanjer van de week” gekozen en deze Kanjer mag een hele week op de kanjerstoel zitten en ontvangt aan het eind van de week complimenten van zijn klasgenoten. Ook mag de kanjer iets van huis meenemen om over te vertellen. Als uw kind de kanjer van de week is (want kanjers zijn het sowieso) dan zit er een informatieblad bij.

 

Ontwikkeling volgen
Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen observeren wij de leerlingen dagelijks in de groep. Mochten er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van uw kind van uw kind dan bespreken wij dit met u. Ouders zijn een belangrijke partner voor school om aan de onderwijsbehoefte van uw kind te voldoen.

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd binnenkomen, bellen of mailen mag ook.

We hopen op een fijn schooljaar.

 

Met vriendelijke groet,

Mariëlle Jansen

Marieke Maassen van de Brink

Romy Hoogezand