B6-4all


B6-4all (basics for all) is een traject voor een krachtig pedagogisch klimaat waarbij we streven naar sociale veiligheid voor iedereen. Het is een schoolbrede aanpak die gericht is op het bevorderen van goed gedrag binnen de school. Aan de hand van gedragsverwachtingen op schoolniveau creëren wij een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8. We oefenen samen met de kinderen wat er van hen verwacht wordt en bij goed gedrag bekrachtigen wij dit. Hiermee proberen wij duidelijkheid en voorspelbaarheid te creëren. Aan de hand van een reactieprocedure benaderen wij kinderen wanneer zij klein probleemgedrag laten zien. Wanneer een kind vervolgens toch een time-out heeft gekregen lichten wij de ouders dezelfde dag nog in.

Om positief gedrag te stimuleren delen wij ‘witte petjes’ uit. Wanneer kinderen gewenst gedrag laten zien stimuleren wij dit door dit te bekrachtigen in woord en mogelijk een petje. Deze petjes worden in groepsverband verzameld en na een gesteld doel volgt er een groepsbeloning. 

Bij groot probleemgedrag hanteren wij het protocol sociale veiligheid.