Snappet

Vanaf schooljaar 2016-2017 werken we in de groepen 5 t/m 8 met de tablets van Snappet. Met Snappet hebben alle kinderen een eigen tablet en maken daar alle oefenstof van taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen op. Deze oefenstof wordt door de leerkracht voor elk kind op eigen niveau aangepast, zodat kinderen datgene oefenen wat nodig is.
Verbeterd leerresultaat. Snappet tabletonderwijs leidt tot betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen, hogere productie, directe feedback en meer individuele differentiatie.
Direct inzicht en overzicht. Leerlingen zien hun voortgang en leren met eigen leerdoelen te werken. De leervoortgang van de klas en de individuele leerlingen is op ieder moment zichtbaar voor de leerkrachten. Dat helpt zowel direct in de klas als bij de evaluatie en planning.
Meer tijdwinst. Snappet geeft rust in de klas, omdat alle kinderen tegelijk op gepast niveau aan het werk zijn. Tabletonderwijs creëert meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse.