Binnen het Laar zijn we begin dit jaar gestart met de Level Up! groep. Het doel van deze groep is om kinderen te leren over techniek, programmeren, ontwerpen en samen te werken. Met een aantal kinderen doen we in het voorjaar mee met de World Robotics Olympiad (Zie ook: http://www.wro-nederland.nl/) en in het najaar met de First Lego League (zie ook: http://firstlegoleague.nl/ )

World Robotics Olympiad(WRO)

De WRO zijn teams van 2-3 kinderen (vanaf 8 jaar tot max 12 jaar), waarbij het zwaartepunt ligt op de techniek: slim bouwen van een robot en deze programmeren. Tijdens de wedstrijd moet de robot gebouwd worden (zonder tekening) en deze moet opdrachten uitvoeren. Het thema van komend jaar is: Smart Cities.

First Lego League(FLL)


Voor de FLL zitten er in 1 groep maximaal 12 kinderen (vanaf 9 jaar), hier is de robot een klein onderdeel van de opdracht, samenwerking (core values), onderzoek en presentaties zijn het belangrijkste. Tijdens het onderzoek worden bedrijfsbezoeken gepland en lossen de kinderen een maatschappelijk probleem op.

Sponsors/Hulp
Deelname aan wedstrijden en oefenen kost geld. We moeten materialen aanschaffen, zoals EV3 robots, Oefenmat, Lego en dergelijke. Dit beperkt onze mogelijkheid om meer kinderen aan de WRO en FLL mee te laten doen of te laten oefen. Hebt u ideeën om sponsoren te krijgen of wilt u zelf sponsoren of bijdragen dan horen we dat graag.

Ook zijn we op zoek naar ouders die kunnen helpen. Hierbij is technische kennis niet noodzakelijk maar het gaat vooral om begeleiden van groepen. Momenteel oefenen we op de vrijdagochtend van 8:30-10:00 en af en toe een avond. Als we meer hulp hebben kunnen we meer kinderen mee laten doen.